Parkiety na miarę czasu...

1

POLITYKA COOKIES

www.parquets.com.pl

1.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji

zawartych w plikach cookies.

2.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do

korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają

nazwę strony internetowej,

z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Pracownia Antykizacji "ANTIQUE PARQUETS"

Zdzisława Targosz z siedzibą pod adresem ul. Białowieska 36, 17

-

200 Hajnówka.

4.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwal

ają

rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych, co

umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicz

e rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony

internetowej lub wyłączen

ia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.

W ramach Serwisu stosowane są następ

ujące rodzaje plików cookies:

a)

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)

pliki cookies służące

do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie

korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)

„funkcjonal

ne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego

2

języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony

internetowej itp.;

e)

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyśl

nie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień

dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,

aby blokować auto

matyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach

op

rogramowania (przeglądarki internetowej).

8.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Uży

tkownika Serwisu i wykorzystywane

mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki inte

rnetowej.

Polityka prywatności